logo_sbmpkspoldzielnia budowlano mieszkaniowa pracownikow kultury

Stowarzyszenie „Saska Kępa”

 

Stowarzyszenie „Saska Kępa” przy Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Pracowników Kultury z siedziba w Warszawie, przy ul. Francuskiej 47 zostało założone w dniu 29 grudnia 2009 r.

 

Celem Stowarzyszenia jest promowanie kultury, aktywności społecznej mieszkańców, edukacji ekologicznej i wzajemnej pomocy sąsiedzkiej. W gestii Stowarzyszenia leży m.in.:

 • organizowanie zajęć dla osób w podeszłym wieku (koło miłośników książki, muzyki, filmu; kluby seniora; imprezy plenerowe; warsztaty kulturalne),
 • organizowanie dla dzieci i młodzieży warsztatów twórczych z dziedziny kultury, sztuki i rekreacji,
 • wspieranie rozwoju twórczych możliwości mieszkańców Spółdzielni,
 • zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych,
 • zajęcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • zajęcia teatralne, wystawy, koła zainteresowań,
 • imprezy integracyjne dla mieszkańców Saskiej Kępy,
 • organizowanie imprez mających na celu propagowanie zdrowego stylu życia i proekologicznych postaw mieszkańców,
 • organizowanie wymiany międzykulturowej wśród mieszkańców Spółdzielni.


Zarząd Stowarzyszenia „Saska Kępa” przy Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Pracowników Kultury z siedziba w Warszawie, przy ul. Francuskiej 47 stanowią:

 1. Leszek Kurowski
 2. Andrzej Kocznorowski
 3. Jadwiga Teresa-Stępień
 4. Grzegorz Zatryb

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

pdf_icon Statut Stowarzyszenia „Saska Kępa”

 

 

 

 


foto spoldzielni