o spółdzielni

Zarząd Spółdzielni:

Prezes: Piotr Twardziak

Z-ca Prezesa: Ryszard Gurne

Z-ca Prezesa: Bartosz Nowakowski

Rada Nadzorcza:

Przewodnicząca: Małgorzata Kazimierska

Członek: Monika Kowalewska

Członek: Jerzy Sieradzki

Członek: Jan Reiff

Sekretarz: Jolanta Hibner

Nasze zasoby:

NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE

Działka zabudowana nr 233 – Saska Kępa, Francuska 47 i 49 o pow. 4325 m2 w wieczystym użytkowaniu,
Działka zabudowana nr 85/8 – Saska Kępa, Finlandzka 12 o pow. 724 m2; w wieczystym użytkowaniu,
Działka zabudowana nr 85/5 – Saska Kępa, Finlandzka 12a o pow. 395 m2 w wieczystym użytkowaniu,
Działka zabudowana nr 85/6 – Saska Kępa Lipska 15 pow. 1800 m2 w wieczystym użytkowaniu,
Działka zabudowana nr 232 – Saska Kępa Lipska 15a o pow. 710 m2 w wieczystym użytkowaniu,
Działki niezabudowane nr 35,36,37 i 63 – Wawer, ul. Panoramy o łącznej pow. 16401 m2 – własność.

BUDYNKI

Budynek przy ul. Francuskiej 47
Liczba kondygnacji – 6 / część mieszkalna kondygnacje od 3-6, 41 lokali mieszkalnych, II kondygnacja- część usługowa / dwa lokale /, I kondygnacja – postała część przynależna do w/w lokali usługowych, i piwnice lokatorskie. Kubatura -12.299,17 m3.
Powierzchnia łącznie: 2718,03 m 2, w tym mieszkalna 1572,22 m2. Budynek murowany, ocieplony. Wybudowany w roku 1962.
Konstrukcja budynku szkjeletowo-mieszana, żelbetowo-murowa.
Budynek wyposażony w instalację co, instalację wod-kan, gazową, elektryczną, domofonową, telewizyjną, windę.

Budynek przy ul. Francuskiej 49
Liczba kondygnacji – 4. W części 2-4 mieszkania i lokale usługowe, w części I mieszkania, lokale usługowe i piwnice lokatorskie.

Budynek Finlandzka 12
Liczba kondygnacji – 7,6- nadziemnych i jedna podziemna. 26 lokali mieszkalnych, w części podziemnej piwnice lokatorskie pralnia; suszarnia i siłownia Kubatura : 6.224,00 m3. Powierzchnia mieszkalna 1326,14 m2.

Budynek Finlandzka 12a
6 kondygnacji – 5 nadziemne i jedna podziemna. W części nadziemnej 11 mieszkań i jeden lokal usługowy w części podziemnej kotłownia osiedlowa i piwnice lokatorskie i pozostała część lokalu usługowego.
Kubatura: 3120 m3.
Powierzchnia całkowita: 972,6 m2, w tym mieszkań- 634,80 m2. Budynek wybudowany został w 2000r. Budynek murowany ocieplony. Konstrukcja wykonana jest w technologii wylewanej żelbetowo -monolitycznej. Układ konstrukcji- stropy żelbetowe.
Budynek wyposażony w instalację co, cw, gazową / tylko dla potrzeb kotłowni/ elektryczną, wod- kan, domofonową i telewizyjną oraz windę.

Budynek Lipska 15
Liczba kondygnacji : nadziemnych -4, podziemnych -2.
Ilość mieszkań -13, garaży w części podziemnej 15, miejsc postojowych w garażu podziemnym na poziomach -1 i -2 łącznie – 47. Kubatura : 10.645 m3.
Powierzchnia: 3187,30 m2, w tym mieszkań – 1237,20 m2. Budynek murowany, ocieplony.
Wybudowano w 2001 r.oku w technologii tradycyjnej układ konstrukcyjny ryglowo-słupowy, fundamenty żelbetowe, ściany z cegły.
Wyposażony w instalację wod – kan, elektryczną ,co, cw, domofonową, telewizyjną i windę.

Budynek Lipska 15a
Liczba kondygnacji 5, w tym 4- nadziemne i jedna podziemna.
9 mieszkań o łącznej powierzchni 653 m2, hala garażowa z 10 miejscami postojowymi o łącznej powierzchni 171 m2.
Wybudowany w latach 2004-2005 w technologii tradycyjnej. Wyposażony w instalację wod – kan., elektryczną domofonową, telewizji kablowej, windę. Ogrzewanie i ciepła woda dostarczane są z własnej kotłowni.